PELAN STRATEGIK PSS 2010 - 2012

   BAHAN DAN SUMBER
BIL
PERANCANGAN
1
Memberi pendedahan kepada warga sekolah tentang Sistem Pengkelasan Dewey

2
Melabel semula bahan bukan buku di PSS dengan Sistem Pengkelasan Dewey

3
Menempatkan sebuah komputer bersama LCD projector di bilik tayangan

4
Menyediakan perkhidmatan ASTRO ke Dewan Gemilang

5
Menyediakan kemudahan mesin laminate di perpustakaan dan pejabat

6
Menyediakan kemudahan pemotong polysterene di pepustakaan

7
Menambah bilangan buku bukan fiksyen pada skala 100 buah setiap tahun

8
Menambah bilangan buku fiksyen pada skala 200 buah setiap tahun

9
Menyediakan peralatan kerja sumber untuk panitia mata pelajaran di perpustakaan

10
Membuat sistem keahlian perpustakaan murid dan guru.


 PEMBANGUNAN SUMBER
BIL
RANCANGAN
1
Mengadakan kursus asas, kepimpinan pengawas sumber dan watikah perlantikan

2
Membuat perlantikan Pengawas Sumber di kalangan murid Tahun 3

3
Mengadakan bengkel pengurusan kaunter kepada Pengawas Sumber baru

4
Mengadakan kursus asas powerpoint dan excel

5
Mengadakan kursus penggunaan internet

6
Mengadakan kursus proses teknik bahan bukan buku

7
Mengadakan Minggu PSS untuk lebih  memesrakan setiap warga sekolah dengan PSS serta sesama ahli-ahli setiap unit

8
Mengadakan bengkel baik pulih bahan buku

9
Mengadakan pertandingan-pertandingan mencungkil bakat

10
Mengadakan kuiz ensaiklopedia dan kuiz pengetahuan sempena hari-hari khas

11
Mengadakan program 10 minit bersama NILAM untuk pengisian markah Rakan Pembaca

12
Mengadakan anugerah murid meminjam buku paling banyak dan anugerah NILAM

13
Mengadakan anugerah Kelas Sahabat Perpustakaan bagi kelas yang dinilai sebagai pengguna paling berdisiplin

15
Mengadakan paparan murid paling banyak membaca dalam pungutan data bulanan


 
KEMUDAHAN FIZIKAL DAN KECERIAAN

BIL
RANCANGAN
1
Menyiapkan Tugu NILAM

2
Perluas stesyen bacaan

3
Membuka perkhidmatan kaunter pinjaman buku kepada murid-murid Tahun 3

4
Gotong-royong dalaman

5
Gotong-royong luaran (kawasan sekolah)

6
Menambah bahan mural/paparan bahan ilmiah pada dinding

7
Menambah bahan tampalan pembelajaran

8
Melabel bahan-bahan sumber luaran seperti nama pokok,  nama benda

9
Mengadakan sudut NILAM luaran PSS

10
Mengadakan sudut NILAM ibu bapa

11
Menyediakan bilik khas Program NILAM

12
Mengadakan laluan NILAM

13
Membuat pemeringkatan wajah (make over) pada Lorong PSS

14
Mengadakan aktiviti baik pulih Perpustakaan Mini